Hãy đến với chúng tôi

Bạn có nhu cầu xử lý nước cấp (từ giếng khoan, ao hồ, sông suối,..) để dùng cho sinh hoạt hoặc để dùng cho kinh doanh cửa hàng, quán ăn, nhà hàng,...? Bạn có nhu cầu sử dụng hệ thống xử lý nước thải sản xuất, nước thải sinh hoạt để đảm bảo chất lượng nước thải đầu ra?

Hãy bắt đầu nói về nhu cầu của bạn. Chúng tôi có thể giúp bạn.

Thông tin liên hệ:

Email: info@binhthienan.com

binh.nguyen@binhthienan.com

SDT: 0935 048 000