Công ty TNHH Bình Thiên Ân cung cấp hệ thống xử lý nước MET công suất 2m3 cho Khách hàng tại Đồng Tháp

29/10/2018 01:44 | Lượt xem: 280

Công ty TNHH Bình Thiên Ân hoàn tất lắp đặt hệ thống xử lý nước cấp công suất 2m3/ngày cho Công ty TNHH Nông sản Đồng Tháp Aqua.

Mang lại nguồn nước sạch để canh tác kết hợp nuôi trồng thủy sản

Tin tức liên quan